AVATAR
0:00
0:00
AVATAR Jordan belfort
+ Follow

Description

در برنامهٔ «چهارشنبه‌ها با وایت برد»، جردن بلفورت به شما یاد می‌دهد که چطور پشت تلفن مکالمه گرم و قوی با دیگران داشته باشید و همینطور با مشتری ارتباط بر قرار کنید؛ همان‌طور که به کارمندان خودش آموزش می‌داد چطور پشت تلفن با مشتری ارتباط بر قرار کنند و سهام بفروشند

Tags

Other episodes